ALFA PARK

Osiedle, które odpowiada
na potrzeby mieszkańców

 

Alfa Park to nie tylko komfort mieszkania, lecz także dostępność usług i korzystna lokalizacja. To miejsce, które umożliwia zachowanie balansu pomiędzy różnymi sferami życia: pracą i odpoczynkiem.

WYZWANIE PROJEKTOWE: 

Deweloper Alfa Park kształtuje trendy w branży mieszkaniowej i zmienia przestrzeń polskich miast. W zakresie komunikacji marketingowej również oczekuje odważnych, niestandardowych rozwiązań. Naszym zadaniem było stworzenie koncepcji i realizacja nieszablonowej kampanii reklamowej promującej atuty osiedla. Zależało nam na przygotowaniu kampanii o cechach wizerunkowej, która będzie budować markę osiedla, a nie tylko wykorzystywać przekazy sprzedażowe.

EFEKTY: 

  • warsztaty marketingowe z klientem w zakresie doradztwa strategicznego i niestandardowej komunikacji marketingowej, której celem było wyróżnienie dewelopera spośród konkurencji;
  • opracowanie key visuala kampanii przedstawiającego osiedle Alfa Park jako odpowiedź na potrzeby przyszłych mieszkańców w kontekście planu dnia (aktywności rano, w południe, wieczorem) i różnych aspektów życia (zdrowie i dobrostan, relacje i kontakty społeczne, komfort pracy w trybie home office) – identyfikacja USP (unique selling proposition) produktu, – zdefiniowanie potrzeb konsumentów (consumer insight), – określenie key messages kampanii;
  • kampania marketingowa realizowana w kanałach online (Google Ads, Meta Ads i lokalni wydawcy premium) oraz offline.